`OCW wist van belangenconflict'

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is op de hoogte geweest van een geval van belangenverstrengeling bij een project rondom de digitalisering van blindenbibliotheken. Daarmee is een bedrag van circa 95.000 euro gemoeid.

Dat blijkt uit een conceptrapport van bureau Twynstra Gudde, dat in opdracht van staatssecretaris Van der Laan (Media) is opgesteld. Het VPRO-programma Argos heeft vanmorgen geciteerd uit het rapport, dat ook in bezit is van NRC Handelsblad.

Volgens het onderzoek was er sprake van belangenverstrengeling rondom het zogeheten Daisy-project. Per 31 december 2003 moesten geluidscassettes uit de blindenbibliotheken overgezet worden op CD-ROM. Om blinden en slechtzienden hierover te informeren, richtte de extern ingehuurde projectleider L. Welters van het ministerie van OCW de stichting Stivor op. Het callcenter voor deze stichting werd geleverd door Welters' eigen bedrijf MMC. Hierdoor is, zo staat in het onderzoeksrapport, ,,alles door MMC (of het netwerk van Welters) [..] uitgevoerd''.

Volgens het onderzoek hebben alle betrokkenen bij het project ,,onder één hoedje gespeeld'', ook het ministerie van OCW. Het ministerie was volgens Twynstra Gudde op de hoogte van de belangenverstrengeling en heeft nagelaten actie te ondernemen.

Staatssecretaris Van der Laan wil niet reageren op het rapport, omdat het nog aan belanghebbenden gestuurd wordt voor wederhoor. Zij stuurt het eindrapport in januari naar de Tweede Kamer.

In juni schreef zij de Kamer dat zij ,,verontrustende signalen'' had gehoord van drie directeuren bij de blindenbibliotheken over het Daisy-project. Het zou gaan om aanloopproblemen van het project. Naar aanleiding van Kamervragen over mogelijke belangenverstrengeling van projectleider Welters stelde zij hierop het onderzoek van Twynstra Gudde in.