`Neem extremisten grondrechten af'

Van groeperingen en individuen die de rechtsstaat omver willen werpen, moeten de grondrechten worden ontnomen. Dat stelde voorzitter Verhagen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer gisteren voor in reactie op de rapportage van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over de radicale islam in Nederland.

Verhagen wil in de Grondwet vastleggen dat wie grondrechten misbruikt zoals het recht op de vrijheid van vergadering, organisatie en vereniging, dat deze tijdelijk of blijvend worden afgenomen. ,,Er zijn groeperingen die de Nederlandse rechtstaat willen afschaffen en hier een islamitische rechtsstaat willen vestigen en de sharia willen invoeren. Dat zijn aanvallen op onze rechtstaat waar we ons ook tegen moeten weren.'' De voorzitter van de grootste coalitiefractie verwees naar Duitsland, waar in de grondwet is bepaald dat grondrechten kunnen worden ingetrokken.

Oppositiepartij PvdA is het oneens met Verhagen. Volgens Tweede-Kamerlid Dijsselbloem zou de aanpak van Verhagen ,,bijna een beloning zijn voor terroristen, want die willen juist dat de rechtsstaat wordt ingeperkt''.

Coalitiegenoot VVD ziet evenmin iets in het CDA-voorstel. Het Tweede-Kamerlid Luchtenveld wil moslims die dreigen te radicaliseren overtuigen van de waarden in de grondwet. ,,Je moet heel erg uitkijken met grondrechten'', vindt de VVD'er die het AIVD-rapport beschouwt als ,,een bevestiging van de zorg die de liberalen hebben als het gaat om moslimextremisme''. Radicalisering van moslimjongeren moet volgens Luchtenveld gebeuren door ze ,,vertrouwd te maken met de Nederlandse Grondwet en de westerse normen en waarden''.

Volgens burgemeester Cohen van Amsterdam bevat de analyse van de AIVD weinig nieuws. ,,Je kan er niets op tegen hebben. Wij zijn al langere tijd bezig met het tegengaan van radicalisering in de stad.'' Volgens Cohen probeert het stadsbestuur sinds de aanslagen van 11 september 2001 polarisatie, radicalisme en intolerantie in Amsterdam tegen te gaan.

De burgemeesters Wallage van Groningen en Sakkers van Eindhoven menen eveneens dat het rapport van de inlichtendienst weinig toevoegt.

Een van de organisaties die daarin worden genoemd, de Arabisch-Europese Liga (AEL), heeft in een schriftelijke verklaring ,,met grote verontwaardiging'' gereageerd. ,,Wij worden genoemd als een organisatie die radicaal moslimnationalistisch, radicaal-islamitisch puriteins is en streeft naar de oprichting van een `islamitische staat in Nederland'. De AEL herkent zichzelf absoluut niet in deze beschrijving.'' De leden van de AEL hebben met ,,ontsteltenis gereageerd op de nota''. ,,We zien het als een poging om Arabieren en moslims uit te sluiten van het democratische proces.''