Murat D. opnieuw gestraft als volwassene

Het gerechtshof in Den Haag heeft Murat D. gisteren veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn docent Hans van Wieren. Op 13 januari schoot Murat D. in de kantine van het Haagse Terra College zijn docent een kogel in het hoofd. Het hof heeft, net als de rechtbank, die in april dezelfde straf uitsprak, gekozen voor berechting volgens het strafrecht voor volwassenen.

In hoger beroep hoopte de zeventienjarige Murat D. volgens het jeugdstrafrecht een mildere straf te krijgen. Daar is de maximale straf voor moord twee jaar jeugddetentie en zes jaar plaatsing in een jeugdinrichting. Drie gedragsdeskundigen die D. onderzochten, hadden toepassing van het jeugdstrafrecht geadviseerd, omdat D. dan beter behandeld zou kunnen worden.

Vice-president van het gerechtshof H.D.W. Klein Breteler pleitte in een reactie op het arrest voor een wetswijziging die ,,de muren tussen het jeugd- en volwassenenstrafrecht neerhaalt''. Hij vindt de verschillen tussen de verschillende strafmaatregelen nu te groot. Een van de mogelijke oplossingen, zegt hij, is om tbs ook op te leggen aan jeugdigen, nu is er alleen zo'n maatregel voor volwassenen. Een andere mogelijkheid is de jongeren langer dan nu mogelijk is in een jeugdinstelling onder te brengen. Een derde manier is jongeren tbs op te leggen, maar dan toch totdat ze 21 zijn in een jeugdinstelling te plaatsen.

Zestien- en zeventienjarigen kunnen worden berecht volgens het volwassenenstrafrecht op grond van de ernst van de misdaad, de omstandigheden waaronder die is gepleegd of de persoonlijkheid van de verdachte. De rechtbank beriep zich in april alleen op de eerste voorwaarde, het hof vond gisteren alle drie van toepassing.

Voorzitter L. Verheij noemde het vermoorden van een docent ,,een feit van uitzonderlijke ernst, dat zich in deze vorm nog niet eerder in Nederland heeft voorgedaan.'' De omstandigheden – midden op de dag in het bijzijn van leerlingen en een andere docent – hebben geleid tot ,,heftige reacties omtrent de veiligheid op scholen.''

Het hof nam het oordeel van de deskundigen over dat D. zwakbegaafd en snel gekrenkt is en zijn agressie onvoldoende kan afremmen. Wel zei het hof rekening te houden met de jonge leeftijd en het oordeel van de deskundigen dat hij ten tijde van het schietincident verminderd toerekeningsvatbaar was. D.'s behandeling begint uiterlijk in de zomer.