Minder onderwijs in Fries op Friese basisscholen

Het Fries wordt op basisscholen niet meer als gelijkwaardig aan het Nederlands gezien. De eisen voor het Friestalig onderwijs worden flink naar beneden gebracht. Dat heeft de provincie Friesland gisteren meegedeeld. Sinds de jaren zeventig hebben het Fries en het Nederlands in het Friese basisonderwijs een gelijkwaardige status. In de nieuwe opzet hoeven kinderen alleen nog maar Fries te kunnen verstaan. Fries lezen en schrijven hoeft niet meer.