Media Rusland helemaal niet zo slecht

Bij het artikel `Het Rusland van Poetin is geen vrij land' (NRC Handelsblad, 22 december) kunnen kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste: met de Russische media is het nog niet zo bar gesteld. Een grote variëteit aan meningen, ook de meest kritische, kan bijna overal worden gehoord, behalve op de nationale televisiekanalen. Alleen al hierom is het dubieus dat Freedom House Rusland nu typeert als een `niet vrij' land.

Ten tweede: weliswaar werd 's lands meest gerespecteerde bureau voor opiniepeilingen overgenomen, maar de kritische onderzoekers van het betreffende bureau gingen door onder een andere naam en publiceren nog altijd opiniepeilingen waaruit blijkt hoe gering de steun is voor de oorlog in Tsjetsjenië.

Ten derde: de hervorming van het kiesstelsel waardoor parlementsleden in de toekomst enkel nog via partijlijsten kunnen worden gekozen is niet per se een maatregel die de vrijheid in Rusland terugschroeft. Weliswaar wordt daardoor de afstand tussen burger en afgevaardigde vergroot, maar het kan ook positief uitwerken op het meerpartijensysteem.

Ten vierde: door de inperking van het stakingsrecht kunnen organisaties als de vakbonden wellicht geen sterke vuist meer maken, maar al vóór Poetin waren de vakbonden tandeloos en hadden ze nooit de rol gehad die vakbonden in Nederland hebben.

Ten vijfde: juist het woekeren van corruptie maakt dat pogingen om de vrijheid in Rusland aan banden te leggen verre van effectief zijn, aangezien door omkoping regels en wetten op grote schaal worden omzeild. Minder corruptie en meer repressie en discipline zouden nodig zijn om van Rusland een waarlijk onvrij land te maken.

    • Max Bader