Hogere begroting voor Japan

De Japanse regering heeft vandaag de begroting goedgekeurd voor het komende begrotingsjaar, dat loopt van maart 2005 tot maart 2006. Het parlement moet nog instemmen met de plannen. De voorgestelde uitgaven van 590 miljard dollar liggen iets hoger dan in het huidige begrotingsjaar. De sociale uitgaven stijgen 2,9 procent vanwege de vergrijzing. De regering stelt voor een procent te bezuinigen op defensie. Verder gaan de uitgaven voor internationale hulp terug naar het laagste niveau sinds 16 jaar. Japan had eind 2003 een tekort van 133 procent van het bruto binnenlands product.