Geld uitgeven om de economie te stimuleren 2

De werkelijk stompzinnige kortzichtigheid waarmee DNB-president Wellink z'n `visie' op de besteding van spaargelden uitvent, loopt precies in de pas met het al even onbekookte rijksbeleid op tal van andere terreinen. Dit soort topmensen heeft niet in de gaten dat Nederland in razend tempo afglijdt naar het niveau van een Derdewereldland. Tegenover enig spaargeld staat per persoon vaak een veel groter bedrag aan hypotheekschuld en andere leningen. Bovendien is Wellinks domme aanmoediging om spaargelden aan te spreken in flagrante tegenspraak met de nog geen maand geleden door de zorgverzekeraars geuite aanwijzing dat de ouderen onder ons veel te veel geld uitgeven en zich dus zouden moeten matigen, zodat ze geld overhouden om een groter deel van hun zorgbehoefte zelf te kunnen bekostigen. En de SER wil de ouderen straks ook nog premie voor hun eigen AOW laten betalen.

Men kwaakt aan de top maar om zich heen, meestal niet gehinderd door een krappe portemonnee. Voor wie zich niet via louche handel en wandel mateloos kan verrijken, is elke spaarcent bittere noodzaak als reserve voor grote onverwachte uitgaven. Bovendien schijnt Wellink ondanks zijn kennis van de geldwereld nog altijd niet te beseffen dat de inkomens van de meeste mensen al jaren volledig stilstaan en dus devalueren, terwijl grote kostenposten zoals zorg, onderwijs, huren, reiskosten en woningonderhoud met tientallen procenten gestegen zijn. Dat is de realiteit, meneer Wellink, van mensen die het per jaar met een inkomen moeten doen dat u per maand binnen ziet lopen.

    • Gé Tol Deventer