De meest gevreesde woorden voor een wijkverpleegkundige:

1. `Wat ben je laat!' (te horen vanaf half negen 's ochtends)

2. `Moe, de prikster is er!' (zonder je aan te kijken een roep de gang in)

3. `Oh, weer een nieuwe' (bij voorkeur als je er gisteren nog was)

4. `Is Annemiek er niet?'

5. `Zo hard regent het toch niet?'

6. `Koud hè, wijffie'

7. `Warm hè, wijffie'

8. `Kun je een beetje opschieten, de kapster/pedicure/dominee komt zo'

9. `Je hoeft zeker geen koffie'

10. `Je hoeft niet binnen te komen, ze is net overleden'

11. `Kon je het vinden?'

12. `Ach zuster, trek even het kacheltje aan'

13. `Annemiek doet het altijd zo'

14. `Mijn thuiswonende zoon van 43 zou graag een vrouw hebben als jij'

15. `Het bruine washandje is voor onder'

    • Mirjam Groenendijk