Alexander

Na zich te hebben uitgeleefd op de geschiedenis van zijn eigen land (JFK, Nixon) stort Oliver Stone zich op het leven van de Macedonische veroveraar Alexander de Grote. Hij maakte wel een film die vol parallellen zit met de hedendaagse (Amerikaanse) geschiedenis.

,,Zodra Alexander de droom van zijn vermoorde vader over een groot Grieks rijk gaat najagen, gaat het mis. Wanneer hij het opneemt tegen het Perzische leger van koning Darius [...] wordt de mise-en-scène minder overzichtelijk. Stone verklaart nog wel de militaire tactiek van Alexander nog wel goed uitleggen, maar zodra hij deze daadwerkelijk toont, wordt het een rommeltje.''

André Waardenburg, 22 december 2004

In 110 bioscopen