850 kolencentrales tellen niet in `Kyoto'

Uit een onderzoek van de Christian Science Monitor blijkt dat alleen al in China, India en de Verenigde Staten in de komende jaren ongeveer 850 kolencentrales gebouwd zullen worden. Die zijn goed voor 327.000 megawatt elektriciteit, maar ook voor ongeveer 2,7 miljard ton kooldioxide.

Vorige week werd op een klimaatconferentie in Buenos Aires met tevredenheid geconstateerd dat het Kyoto-protocol, waarin wereldwijd afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen die bijdragen aan het opwarmen van de aarde, in februari in werking zal treden. Als alle ondertekenaars zich aan de afspraken houden, zal er in 2012 zo'n 483 miljoen ton kooldioxide minder de lucht in gaan. Dat is nog niet een vijfde deel van wat er door de kolencentrales bijkomt.

Nog maar een paar jaar geleden werd voorspeld dat kolen als brandstof voor elektriciteit hun langste tijd hadden gehad. Maar onder druk van stijgende gasprijzen zijn kolen toch weer interessant geworden. China is de grootste boosdoener, met 562 nieuwe kolencentrales, in India staan er 213 op het programma.

De Verenigde Staten werken weliswaar aan technologie om de kooldioxide op te vangen, maar daarmee zou het prijsvoordeel van de kolencentrales weer verdwijnen; bovendien wijst niets erop dat die technologie al binnen korte tijd op grote schaal gebruikt kan worden. China is tegelijkertijd bezig met het ontwikkelen van een andere nieuwe technologie: autobrandstof op basis van steenkool. Daarbij komen grote hoeveelheden kooldioxide vrij.