`Westerse leefstijl doelwit radicalen'

Radicaal-puriteinse moslims in Nederland zien steeds vaker de westerse levensstijl, en daarmee de hele westerse samenleving, als doelwit voor gewelddadige acties. Ook `verketteren' zij steeds vaker gematigde geloofsgenoten.

Dat blijkt uit een rapportage van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over de radicale islam in Nederland.

De AIVD vindt dat overheid en samenleving alles moeten doen om een scheiding aan te brengen tussen gematigde moslims, naar schatting 95 procent van alle moslims in Nederland, en de zeer radicale moslims. Hoe groot die laatste groep precies is, weet de AIVD niet. De dienst vreest dat de kans bestaat dat de gematigde moslims tussen wal en schip vallen, en mogelijk zelf radicaliseren.

Daarom zouden overheden meer moeten samenwerken met gematigde moslims, die op hun beurt gestimuleerd moeten worden om een ,,tegengeluid'' te laten horen. Ook vindt de AIVD het van belang dat er voldoende ,,concurrentie'' komt vanuit de gematigde islam tegenover het radicaliserende gedachtegoed. De overheden moeten dat stimuleren.

De AIVD-rapportage `Van dawa tot jihad' (van islamitische zending tot gewapende strijd) is mede opgesteld om de lokale autoriteiten te informeren over de dreiging. Na de moord op Theo van Gogh, op 2 november, beklaagden zij zich over gebrek aan informatie. De AIVD beschrijft in het rapport de diverse dreigingen vanuit de radicale islam tegen de democratische rechtsorde. De dienst geeft strategieën waarmee de hele samenleving, van overheden tot scholen en van opsporingsinstanties tot religieuze organisaties, ,,weerbaarder'' moet worden tegen radicaliseringsprocessen en bedreigingen tegen de rechtsorde.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) trekt uit de analyse van de AIVD de conclusie dat voorkomen, isoleren of indammen van de toenemende radicalisering een belangrijke manier is om terrorisme te bestrijden. Dat moet in alle lagen van de Nederlandse samenleving gebeuren, meent Remkes.

ANALYSE AIVD: pagina 3

Dossier moslimterreur: www.nrc.nl