Weeklagende artsen

Het moet afgelopen zijn met artsen die klagen over hun inkomen, terwijl zij een van de best betaalde beroepen in Nederland uitoefenen. Al jaren wordt bij het minste zuchtje tegenwind luidruchtig geklaagd over hun financiële situatie, terwijl artsen tijdens hun loopbaan weinig financiële risico's lopen. Ze worden bijvoorbeeld nauwelijks ontslagen bij fusies en reorganisaties. Ooit een huisarts of een medisch specialist in een doos zien wonen, omdat zij de kosten voor een huis niet konden opbrengen? Ooit gehoord dat een arts zijn gezin niet kon onderhouden, omdat zijn inkomen onvoldoende toereikend was? Ik ken ze niet. Ik ken wel artsen die het goed hebben qua leefomgeving, vervoer, hobby's en vakanties.

De maatschappij heeft hun dure opleidingen betaald. Zij hebben gekozen voor een sociaal beroep. Waar is hun verantwoordelijkheid naar de samenleving? Het wordt tijd dat zij de opleidingskosten die de maatschappij heeft gedragen terugbetalen door op te houden met hun voortdurende geweeklaag. En de media moeten er vanaf nu geen aandacht meer aan besteden.

    • Drs. Ria Von Bönninghausen