Vrijheid Fransen `zonder losgeld'

De twee Franse journalisten die dinsdag zijn vrijgelaten na 124 dagen te zijn gegijzeld door het Islamitisch Leger in Irak, zijn gisteravond teruggekeerd in Frankrijk. Ze keerden terug in een regeringsvliegtuig, samen met minister van Buitenlandse Zaken Michel Barnier die hen was gaan ophalen van Cyprus. Daar waren zij 's ochtends gearriveerd vanuit Bagdad.

Op een militair vliegveld nabij Parijs werden de ex-gegijzelden opgewacht door familieleden, president Jacques Chirac, premier Raffarin en twee ministers. Na een korte ontvangstceremonie beantwoordden de twee tien minuten lang vragen van de massaal aanwezige pers.

Georges Malbrunot, correspondent van dagblad Le Figaro in Jeruzalem, vertelde dat zij steeds goed behandeld waren. In de vier maanden van hun gevangenschap zijn de journalisten op vijf verschillende locaties, veelal rondom Bagdad, ondergebracht. De verplaatsingen waren noodzakelijk wegens Amerikaanse bombardementen. Ze werden vervoerd in kartonnen dozen, met een deken eroverheen, in de achterbak van een auto.

De journalisten, die beiden Arabisch spreken, hebben vanaf het begin de nadruk gelegd op hun Franse nationaliteit en op hun beroep. Ook benadrukten ze het Franse verzet tegen de oorlog in Irak. Ze hebben de ontvoerders daarmee weten te overtuigen geen spionnen te zijn en niet voor de vijand (Amerika) te werken. Malbrunot had scherpe kritiek op de officieuze bevrijdingsoperatie van Didier Julia, lid van de Assemblée voor regeringspartij UMP, in september. Volgens hem heeft Julia het leven van de twee gijzelaars in gevaar gebracht.

Het contact met de gijzelnemers verliep steeds via anderen. Naar verluidt is vrijlating wel twaalf keer ophanden geweest. Volgens de verantwoordelijke minister Michèle Alliot-Marie, van Defensie, heeft een honderdtal personen aan de zaak gewerkt. Zij herhaalde gisteren dat er geen losgeld is betaald. Probleem was juist, zo zei ze, dat de ontvoerders niets eisten, waardoor onderhandelingen niet mogelijk waren. Ook zei ze dat losgeld zeker betaald zou zijn, als het was geëist. Zij zegde toe in de komende dagen volledige openheid te geven over het verloop van de affaire.