Vonnis Microsoft ruggensteun Kroes

De Europese rechter bracht gisteren een slag toe aan Microsoft. Het bedrijf moet concurrenten meer ruimte geven. Voor commissaris Neelie Kroes (Mededinging) ligt er een mooie uitdaging.

Voor softwaregigant Microsoft kwam de nederlaag gisteren bij het Europese Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg niet onverwacht. ,,Een verzoek tot opschorting van sanctiemaatregelen wordt slechts in één op de zeven gevallen toegewezen'', zegt juridisch adviseur van Microsoft John Frank. Volgens de rechter heeft Microsoft niet aangetoond dat de sancties die de Europese Commissie heeft opgelegd ,,ernstige en onherstelbare schade'' veroorzaken.

De boete van 497 miljoen euro wegens misbruik van marktdominantie is enkele maanden geleden al overgemaakt. En Microsoft heeft alle voorbereidingen getroffen om de andere door Brussel opgelegde maatregelen uit te voeren en zo de concurrentie meer kansen te geven: aanbieden van een versie van besturingsprogramma Windows zonder daaraan gekoppeld de Media Player software voor audio en video, en prijsgeven van codes aan concurrenten op de markt voor servers (computers in kantoornetwerken) om hun producten met Windows te laten communiceren. ,,We zullen volledig meewerken'', zo onderstreept jurist Frank.

De Microsoft-adviseur ziet ook nog wel een positief aspect in de uitspraak van het Europese Gerecht van Eerste Aanleg: ,,De rechter zegt dat onze argumenten nauwkeurige bestudering verdienen.'' Een definitieve uitspraak volgt over enkele jaren. Gisteren ging het alleen over opschorting van sancties. Microsoft had aangevoerd dat de consument met Windows zonder Media Player een inferieur product krijgt en dat het prijsgeven van codes een aantasting van het intellectuele eigendom is.

De Europese Commissie, die vijf jaar aan de Microsoft-zaak werkte, maakt zich niet ongerust. ,,Het is normaal dat niet alle argumenten direct van tafel worden geveegd'', aldus de woordvoerder van mededingingscommissaris Neelie Kroes. Wat telt is dat de maatregelen die door Brussel aan Microsoft zijn opgelegd, onmiddellijk van kracht worden. Een nederlaag zou niet alleen enorm prestigeverlies hebben opgeleverd voor de Europese Commissie als mededingingsautoriteit, maar ook grote twijfel hebben gezaaid over het Europese mededingingsbeleid zelf. ,,De uitspraak is belangrijk omdat de effectiviteit van het mededingingsbeleid vooral in snel bewegende markten wordt bewaard'', aldus de woordvoerder van Kroes.

Voor de Europese Commissie is de uitspraak dan ook een steun in de rug om bedrijven in de sector van high tech – in het bijzonder Microsoft – nauwgezet te blijven volgen. De vorige mededingingscommissaris, Mario Monti, gaf al aan dat Brussel met een uitspraak over Microsoft een precedent wil scheppen. Dat verklaart waarom Microsoft blijft pleiten voor een schikking met de Europese Commissie, zoals die eerder in de Verenigde Staten werd bereikt.

Het koppelen (bundling) van producten aan Windows, waarmee concurrenten de pas wordt afgesneden, is immers onderdeel van de bedrijfsstrategie van Microsoft. In Brussel liggen al klachten over Windows XP. En de Commissie kijkt ook al naar het beleid van Microsoft inzake licenties. Volgens juristen kunnen concurrenten in de uitspraak van gisteren een argument zien om zelf een zaak tegen de softwaregigant te beginnen.

De Europese Commissie heeft vaker grote Amerikaanse bedrijven aangepakt. Zo kreeg General Electric een verbod om Honeywell over te nemen. Aan de fusie van AOL met Time Warner werden voorwaarden gesteld. De Amerikaanse autoriteiten hebben Brussel eerder gekritiseerd in de Microsoftzaak. Toch is de goede samenwerking tussen de Europese en Amerikaanse mededingingsautoriteiten nooit verstoord. Hun oordelen blijken meestal gelijkluidend. De woordvoerder van eurocommissaris Kroes verwierp gisteren nog eens de soms in de VS gehoorde kritiek dat Brussel meer naar belangen van klagende bedrijven dan van consumenten kijkt: ,,Concurrentie is goed voor keuze van consumenten en voor beschikbaarheid van innovatieve producten.'' Het is nu aan de Nederlandse eurocommissaris Kroes om de lijn tegenover Microsoft verder uit te zetten. In Brussel wordt dat als een van haar belangrijkste uitdagingen gezien.

    • Hans Buddingh'