Te harde tv-reclame

Een dagelijks herhaaldelijk terugkerende en bijzonder storende irritatie is het plotseling toenemende geluidsvolume op de tv, zodra de commerciële spotjes verschijnen. Alsof ze op normale geluidssterkte al niet hinderlijk genoeg zijn. Ik ben wel een enkele keer in de pers een berichtje tegengekomen betreffende ongenoegen hierover; er werd dan gezegd dat er iets aan gedaan zou worden. Maar daarvan is kennelijk nooit iets terechtgekomen. De agressie van de commercie schijnt almachtig te zijn. Zonder enige twijfel wordt mijn irritatie door velen gedeeld. Als die zeer velen zich ook in groten getale zouden uiten, zou dat misschien helpen, maar ik acht de kans daarop gering. De commercie beweert wel dat zij zo graag naar de klant luistert, maar het tegendeel is het geval. Zij probeert ons te dwingen naar háár te luisteren. Als iedereen doet wat ik doe, en dat is het geluid afzetten zodra de spotjes beginnen, zullen zij mogelijk aan den lijve ondervinden dat de heilzame inhoud van hun boodschap aan onze dovemansoren voorbijgaat.

    • Ir. M.H.A. van de Weijer