President Papadopoulos van Cyprus zinspeelt op veto

President Tassos Papadopoulos van Cyprus heeft vanmorgen herhaald dat hij zijn veto kan uitspreken over de start van onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de Europese Unie als er vóór 3 oktober geen `stilzwijgende erkenning' van de Republiek Cyprus door de Turkse regering komt.

Op de Europese top van eind vorige week in Brussel had de Grieks-Cyprische regering de grootste moeite in te stemmen met het besluit over Turkije.

In het hele onderhandelingstraject zitten 64 momenten waarop lidstaten hun vetorecht kunnen uitoefenen.

,,Ik heb mijn EU-partners gewaarschuwd dat, als Turkije de afspraken niet nakomt, wij ons het recht voorbehouden om de start van de onderhandelingen te blokkeren'', aldus Papadopoulos tegen het Griekse dagblad Imerisia.

Een van de afspraken is dat Turkije het bestaande verdrag over de gemeenschappelijke douaneunie met de `oude' EU (15 lidstaten) uitbreidt tot de huidige EU (25 lidstaten, waaronder Cyprus). In het internationale volkenrecht geldt zo'n stap volgens diplomaten als een impliciete erkenning van alle betrokken verdragspartners.