Orerende Kamerleden

Ik ben politiek geïnteresseerd, want het gaat over mijn land en mijn welbevinden daarin. Als ik mij inhoudelijk aan een of andere partij erger – wat het geval is – kan ik dat door middel van mijn stemgedrag uiten. Maar procesmatig gaat het in de politiek over transparantie en achterkamertjesgedoe, over verkokering en kamerbreed, over fractiestandpunt en – jawel – vrijheid van meningsuiting. Erg vind ik het dan ook te zien hoe Kamerleden al voorlezend deelnemen aan het debat. (De interruptiemicrofoon daargelaten, maar de one-liners aldaar zijn politiek inhoudelijk nauwelijks interessant en veelal bedoeld om te `scoren'). Wat zou mijn plezier om een politiek debat in de Tweede Kamer te volgen toenemen, als politici met verve en met heel hun hart hun standpunten zouden uitdragen en niet voorlezen wat de fractievoorzitter geaccordeerd heeft. Nu denk ik af en toe aan Jomandaatjes die daar staan te oreren. Ook zij neemt geen verantwoordelijkheid voor wat zij zegt, want zij ,,krijgt het allemaal van boven''.

    • Theo Voors