Gone with the Wind (Victor Fleming, 1939, VS).

Klassieke publiekslieveling met Vivien Leigh als Southern belle Scarlett O'Hara wier liefde voor Clark Gable tijdens Amerikaanse Burgeroorlog onvermijdelijk blijkt. Melodramatisch historisch epos kreeg negen Oscars en zou tot begin jaren zeventig – dollartechnisch – het grootste kassucces van Hollywood blijven.

Vrijdag 31 december, Net5, 23.55-3.40u.