Gèk van mr. B.O.

Bijna wekelijks zal ook volgend jaar die ene politicus mijn kamer bestoken. De man van `draagvlak', `naar de mensen toe' en `verantwoordelijkheid bij de burger'. Balkenende verbleekt erbij. Voor het tv-journaal verschijnen zal-ie. Van de mediabeluste advocaten is hij de ergste, deze leider van een kabouterbeweging. Zijn partij, ooit voor milieu, werd kampioen in het verraden van principes. Verantwoordelijk voor chemisch afval in de Noordzee, gasboringen in Ameland, vernietiging van het Amelisweerd-bos en versoepeling van milieuvoorschriften van Schiphol. Recent bewoners tegen de Betuwelijn aan het lijntje gehouden om ze daarna glashard te laten vallen, ingestemd met gasboring nabij de Waddenzee, collectief miljoenen dieren geruimd, lak gehad aan gedane beloften om het oude Amersfoort te behouden en aangepapt met CDA en VVD, omdat het op ordinaire macht aankomt. Wel hersens dus, maar geen gevoel en de man vaart er wel bij. Hij pocht over kroonjuwelen als referendum en onderwijs. Zelfs een hond weet dat referenda hopen geld kosten en dat alle partijen vóór scholen zijn, zoals niemand tegen een warme zomer, veilige seks of een goede maaltijd is. Wie kan hem van het scherm afhouden? Moet ik er een organisatie tegenaan gooien? Of zal ik mr. B.O. Dittrich gewoon vragen in 2005 kalmer aan te doen?

    • Paul de Vries