Geeuwen 5

Op het puntje van je tong bijten om een geeuw te onderdrukken? (W&O, 27 nov). Goed voor masochisten. Volstrekt afdoende, al duizenden vergaderingen lang, is het om je hand nadenkend om je kin te leggen, duim naar binnen en daarmee dan hard (maar pijnloos!) drukken in het weke deel vlak achter je kinnebak.

    • Charles Boissevain