Corporaties bouwen huizen in Hongarije

Tien Drentse woningcorporaties hebben geld gestoken in de bouw van seniorenwoningen in Hongarije, terwijl ze in hun eigen regio niet aan de behoefte aan nieuwe goedkope huurhuizen kunnen voldoen.

In een brief aan een van de betrokken corporaties, Woonconcept in Meppel, vraagt het ministerie van Volkshuisvesting (VROM) om uitleg. Het wijst er op dat de Nederlandse corporaties onvoldoende betaalbare huurwoningen bouwen en dat de wachtlijsten ervoor groeien.

De brief heeft Woonconcept, met 12.000 woningen een van de grootste corporaties in Noord-Nederland, ,,bevreemd''. De Hongaarse investering dateert van 2000 en is destijds door het ministerie goedgekeurd, zegt directeur H. van Houten van Woonconcept.

Dat in Nederland te weinig is gebouwd, en in de eigen regio zelfs woningnood heerst, schrijft de corporatie toe aan ,,stroperige regels''. De wachtlijst voor nieuwe bewoners is volgens Woonconcept opgelopen tot drie jaar. Woonconcept heeft vorig jaar in de eigen regio één huis gebouwd.

De ruim vijfhonderd Nederlandse woningcorporaties bezitten 2,4 miljoen huurhuizen, veertig procent van alle Nederlandse woningen. Ze staan onder groeiende politieke druk om meer goedkope huurwoningen te bouwen.

In de brief aan Woonconcept vraagt VROM ook uitleg over leningen voor woningbouwprojecten in Zuid-Afrika en op verondersteld onrechtmatige kredieten aan huizenkopers in Meppel. De leningen bedragen, inclusief die voor het Hongaarse project, 1,4 miljoen euro. Verder wil VROM een verklaring voor de bouw en verkoop van zestien huizen in Hoogeveen voor 209.000 euro per stuk, duurder dan toegestaan.

Volgens Woonconcept is ook de Zuid-Afrikaanse lening goedgekeurd en passen de Hoogeveense huizen in het overheidsbeleid om slechte wijken op te knappen en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Aan de regel dat corporatiewoningen niet voor meer dan 200.000 euro mogen worden verkocht, zegt Van Houten niet gedacht te hebben.

VROM heeft de andere negen corporaties niet aangesproken op hun Hongaarse investering. Het ministerie kon dat vanochtend niet verklaren. VROM zegt slechts toestemming te hebben verleend voor de bouw van de woningen, niet voor de verhuur ervan.

De tien Drentse corporaties hebben samen een stichting opgericht om de financiering van de Hongaarse woningen te regelen. Zij hebben ruim 900.000 euro uitgeleend aan de in Westerbork gevestigde stichting Farkas voor de bouw van de twintig seniorenwoningen in Hongarije. Ook de relatief grote corporaties Wooncom uit Emmen en SWA uit Assen hebben geld gestoken in de stichting.

Dossier woningmarkt: www.nrc.nl