Autoritaire belastingdienst

In een brief van de belastingdienst van 24 november jl. wordt mij medegedeeld dat ik vanaf 1 januari 2005 verplicht ben mijn aangifte inkomstenbelasting elektronisch, via internet te doen. Ik krijg een gebruikersnaam, een wachtwoord enz. enz. Mijn conclusie is dat dus voortaan iedereen zijn aangifte inkomstenbelasting via internet dient te doen.

Hier klopt iets niet. De veronderstelling dat iedereen dit zonder betaalde hulp kan doen, is onjuist. In mijn 65+ omgeving kan ik naar schatting 50 procent belastingplichtigen aanwijzen (onder wie ik, mijn vrouw en de heer Bolkestein die laatst in een tv-interview meldde met een vulpen te schrijven en geen computer te bezitten) die niet over de vereiste installatie en vaardigheden beschikken om hieraan te kunnen voldoen.

Waar meent de belastingdienst het recht aan te kunnen ontlenen om zulk een oekaze te doen uitgaan? Of steekt er iets achter van: wie niet piept hebben we weer mooi in ons systeem gevangen?

    • W.B. Kloos