Arrogantie politici

De kloof tussen de burgers en de politiek werd weer eens zichtbaar tijdens de show van de Europese regeringsleiders over de kwestie-Turkije. De meerderheid van de burgers in de EU is tegen de toetreding van Turkije, maar onze politici hebben hier geen boodschap aan. De politici weten tenslotte wat goed is voor de burgers en dan in het bijzonder voor de burgers in Turkije.

De geschiedenisboeken staan vol met voorbeelden van grootse besluiten van politici, die het allemaal zo goed voor hadden met `hun' burgers. In die zelfde geschiedenisboeken is te lezen dat hoe groter de idealen waren van de politici hoe groter de gevolgen waren voor de burgers.

De kern van het huidige besluit van onze politici in de kwestie-Turkije is: het vergroten van hun macht en invloed, ten koste van alles. De burgers zullen in de nabije toekomst de rekening hiervoor gepresenteerd krijgen, zoals diezelfde burgers nu de prijs betalen voor de door de politici van gisteren zo bewierookte multiculturele samenleving.

De essentie van democratie is dat de volksvertegenwoordigers zo nu en dan ook eens bereid zijn te luisteren naar de burgers, die ze zeggen te vertegenwoordigen. Een oplossing voor het inperken van de machtswellust en arrogantie van onze huidige politici is: het invoeren van een systeem van directe democratie, zodat de politici rekening moeten houden met de meningen en gevoelens van de burgers. Hierdoor zullen veel van de huidige irritaties onder de burgers verschuiven naar de politici, zoals het hoort.

    • Robert Simons