Afbraak

Naar mijn idee is de afbraak van het Nederlandse onderwijs een gevolg van het socialistische streven om via de school alle mensen gelijke kansen te geven. Een mooi idealisme met een rampzalige uitwerking. De `middenschool' van Van Kemenade is – steeds onder andere naam en andere voorwendsels – doorgedrukt. Prick schrijft: `En al die tijd hoorde je geen leraar. Die dachten natuurlijk dat dit onuitvoerbare idee nooit doorgang zou vinden.' (W&O, 11 dec) Naar de mensen die het werk deden, is evenwel nooit geluisterd. De vakbeweging en de grote schoolbesturen geldt het verwijt, dat zij geen weerstand geboden hebben.

    • Carel de Munk Oosterhout