Wij en zij

Een wekelijkse greep uit de kiosk. Vandaag de `dubbeldikke' kerst- nummers van Vrij Nederland en De Groene.

De islam, inburgering en Nederland na Fortuyn en Van Gogh – daarover bespiegelen deze kerst Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer, het laatste weekblad vooral vanuit historisch perspectief. De Nederlandse samenleving ,,ziet er lelijk uit'', blikt de hoofdredactie van De Groene terug op 2004 in een driedubbeldik nummer: ,,een natie die aan ADHD lijdt.'' Omdat er juist nu grote behoefte bestaat aan `bepaling en duiding' ging het weekblad op zoek naar `wat Nederland zou kunnen en vooral moeten zijn'. Deze zoektocht naar ,,een niet-benepen leidcultuur'' resulteerde in 88 pagina's analyses, interviews en portretten, aangevuld met historische teksten van grote Nederlanders en een `Alfabet der Nederlandse deugden'.

,,Nieuwe opvattingen kunnen slechts gestalte krijgen in een open nationale dialoog'', verklaart in een interview Balkenende's politieke inspirator Amitai Etzioni. Hij denkt dat in Nederland samenleving en regering ,,te zacht zijn tegen de harde islam en te hard tegen de zachte islam''. Maar evenmin als Etzioni is Paul van Nispen tot Sevenaer in De Groene somber over de toekomst van Nederland. Deze voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging constateert juist veel gemeenschapszin in volkswijken en kwalificeert de opvatting dat allochtonen niet weten hoe ze zich moeten gedragen als `onzin'.

Volgens historicus en Nederland-kenner James Kennedy worden de huidige tegenstellingen veroorzaakt door het ontstaan van de multiculturele samenleving in de afgelopen decennia, die leidde tot verwarring en het onvermogen om grenzen te trekken: ,,Eerst worden ze weggestopt in het oude subculturele model. Vervolgens legt men de nadruk op de gevaarlijke kanten van hun subcultuur.''

`Ze', dat zijn in beide bladen de allochtonen. Inmiddels zijn er uiteenlopende initiatieven om begrip voor `hun cultuur' te bevorderen. Vrij Nederland citeert in een hilarisch artikel de `figurantencoördinator' van het Bijbels Openlucht Museum, waar onlangs een islamitisch dorpje is opgericht: ,,Veel Nederlanders vinden hun gewoonten raar. Door het uit te beelden en erover te vertellen, snappen ze dat het niet raar is.''

Hoofdredacteur Gerard van Westerloo beschouwt in het 168 pagina's dikke kerstnummer van Vrij Nederland het rampjaar vanuit de afgebrokkelde `linkse schuilkerk', waarvan het politiek correcte gedachtegoed tot zijn vreugde `in de vuilkoker van de geschiedenis' is gestort. Maar de harde schreeuwers van nu beschouwt hij niet als de nieuwe voorhoede. Met instemming citeert Van Westerloo uit het veelbesproken interview met Laurens Jan Brinkhorst. De minister van EZ wenst dat de politieke partijen ,,samen een tegenwicht gaan bieden tegen de incorrecte gelijkhebbers van nu''.

Volgens Brinkhorst zijn de migranten in Nederland ten onrechte niet onze normen en waarden opgelegd in de vorm van een `inburgeringsplicht': ,,We noemden dat tolerantie, maar het was onverschilligheid.''

De vraag is of de `Kleine reisgids voor islamitisch Nederland' in VN tot verzoening leidt: ,,In hoeveel moskeeën kerken ze en waar staan die? Kun je lekker bij ze eten? Dragen ze allemaal een ringbaard of een hoofddoekje?'' VN moge dan uit de linkse kerk zijn getreden, dit riekt naar de missie van de moederkerk.

Kerstnummer Vrij Nederland €4,95

De Groene Amsterdammer €4,20

    • Tom Rooduijn