VN: klokkenluiders beter beschermen

De Verenigde Naties, getroffen door een aantal schandalen zoals fraude bij het Iraakse olie-voor-voedselprogramma en de affaire-Lubbers, willen klokkenluiders onder het stafpersoneel beter beschermen. Dit zei VN-chef Kofi Annan gisteren tijdens een persconferentie.

Hij zei dat de VN naar manieren zoeken om hogere VN-functionarissen meer verantwoording te laten afleggen. Hiervoor komt een ,,task force verantwoording''. ,,We nemen ook maatregelen om de bescherming van klokkenluiders te versterken'', zei Annan.

Momenteel loopt een groot extern onderzoek naar beschuldigingen van corruptie en wanbeheer bij het Iraakse olie-voor-voedselprogramma van de VN. Annan zei dat stafleden geïnstrueerd waren om alle informatie over de zaak te geven en dat hun banen veilig zijn. Dit is een speciale regeling voor dit externe onderzoek. De bestaande stafreglementen houden geen rekening met de mogelijkheid van represailles tegen informanten.

Annan ontkende gisteren aantijgingen van stafmedewerkers dat VN-employées ervoor waren teruggedeinsd om eerder dit jaar informatie te geven bij een intern onderzoek naar beschuldigingen van seksuele intimidatie door Ruud Lubbers, chef van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Annan zei gisteren dat de VN-onderzoekers ,,veel stafleden'' hadden gesproken en ,,ik heb niet de indruk gekregen dat de staf werd geïntimideerd om bewijs te geven''.

Het interne VN-onderzoek ondersteunde de beschuldigingen tegen Lubbers en beval disciplinaire maatregelen tegen hem aan. Maar Annan sprak oud-premier Lubbers in juli vrij, met als conclusie dat de beschuldigingen juridisch niet houdbaar waren.

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: VN-woordvoerder Eckhard zei in oktober toen het jaarrapport van de VN-onderzoekers bekend werd, over Annans besluit in de zaak-Lubbers: ,,Hij zei niet dat er geen bewijs was. Hij zei dat de beschuldigingen niet houdbaar waren op een rechtsgeldige basis.'' De vakbond van het VN-personeel sprak in november ,,gebrek aan vertrouwen'' uit in het hogere VN-bestuur wegens de aanpak van verscheidene affaires, zoals de kwestie-Lubbers, en vroeg Annan om meer openheid.