Verzekeraar biedt artsconsult via mail

Zorgverzekeraar Menzis is een proef begonnen waarbij patiënten via e-mail hun klachten kunnen voorleggen aan de huisarts. Veertig huisartsen in Groningen, Enschede en Wageningen, met in totaal 63.000 verzekerden, werken aan de proef mee.

Patiënten die zijn verzekerd bij de Menzis-dochters Amicon en Geové kunnen vanaf aanstaande maandag via de gezondheidssite www.dokterdokter.nl. vragen over hun gezondheid stellen. Indien mogelijk wordt een deel zonder tussenkomst van de huisarts geautomatiseerd afgehandeld. Dat gebeurt online, via een vraag- en antwoordspel.

Als geautomatiseerde afhandeling niet verantwoord is, beantwoordt de eigen of waarnemend huisarts de vraag binnen 24 uur via e-mail. Eventueel wordt dan een `normaal' consult afgesproken. Bij een spoedgeval verschijnt er bij de patiënt direct een waarschuwing op het beeldscherm met het advies zich zo snel mogelijk bij de huisarts te melden. Patiënten zijn niet verplicht om via e-mail contact op te nemen met de huisarts.

Volgens Menzis gaan veel patiënten vooral voor geruststelling en informatie naar een huisarts. Dit soort bezoeken kan volgens een woordvoerder ook via e-mail worden afgerond. Op langere termijn denkt de zorgverzekeraar hiermee kosten te besparen. Volgens Menzis is uit onderzoeken gebleken dat veertig tot 75 procent van de internetgebruikers via internet contact wil met de eigen huisarts. De landelijke huisartsenvereniging ziet de service als een ,,welkome aanvulling van de zorg''. Maar, waarschuwt een woordvoerder, ,,de patiënt moet niet de indruk krijgen dat e-mail het fysieke consult kan vervangen''. Menzis anticipeert op een wetswijziging waardoor het vanaf 1 januari 2005 voor huisartsen mogelijk is om e-mailconsulten in rekening te brengen. De huisartsen krijgen van Menzis per e-mailconsult een vergoeding van 12,40 euro, hetzelfde als voor een telefonisch consult. Bij automatische afhandeling krijgt www.dokterdokter.nl per geval 1,50 euro.