`Schade Wilnis vergoed door waterschap'

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht moet burgers en bedrijven in Wilnis ,,volledig schadeloos'' stellen na de dijkverschuiving in de zomer van 2003. Het gaat om een restbedrag van 275.000 euro.

Het rijk moet bij een extra uitkering door het waterschap de eigen verstrekte uitkeringen aan gedupeerden handhaven.

Dat stelt een commissie van deskundigen die onderzoek heeft gedaan naar de dijkverschuiving die zich in de nacht van 25 en 26 augustus vorig jaar voordeed in de ringvaart van de polder Groot-Mijdrecht in Wilnis. Als gevolg van het verschuiven van de veendijk kwamen woningen onder water te staan en raakten ernstig beschadigd. Ook ontstond grote schade aan ondergrondse leidingen en straten. De totale schade bedroeg zestien miljoen euro.

Volgens de commissie, onder voorzitterschap van Frank Houben, oud-commissaris van de koningin in Noord-Brabant, moet het rijk afzien van een terugvordering van uitgekeerde schadeclaims als het waterschap alsnog extra uitkeringen doet. Terugvorderen zou mensen ,,ontmoedigen'' om na een calamiteit `met de pet rond te gaan', en ,,dat doorkruist de solidariteitsgevoelens van mensen onderling'', aldus het rapport van de commissie, dat vandaag is gepresenteerd.

Burgers en bedrijven krijgen uitkeringen van het rijk op grond van de zogenoemde WTS, de Wet tegemoetkoning schade bij rampen en zware ongevallen. Er is echter nog voor ongeveer 750.000 euro aan restschade bij particulieren. Een deel daarvan, 475.000 euro, kan worden betaald uit een regionaal rampenfonds dat is ingesteld met bijdragen van provincie (150.000 euro), waterschap (150.000 euro) en particulieren. De rest (275.000 euro) moet het waterschap alsnog aanvullen, suggereert de commissie, dit omdat ,,de resterende nadelige effecten van de gebeurtenis niet eenzijdig mogen komen te liggen bij de toevallig getroffen burgers en bedrijven''. De gemeente De Ronde Venen heeft bij het rijk nog een claim van zes miljoen euro lopen.

Volgens de commissie hebben waterschap, gemeente en provincie voor, tijdens de na de dijkverschuiving in het algemeen ,,adequaat'' opgetreden. ,,Zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen.'' Wel moet het waterschap het ,,geschonden vertrouwen'' herstellen door betere communicatie met de burgers. De dijkverschuiving in 2003 valt niemand te verwijten, aldus de commissie. Er was ,,in het algemeen en met name voor beheerders van veendijken niet de kennis aanwezig die deze dijkverschuiving als gevolg van droogte had kunnen voorkomen''. Wel vindt de commissie dat dijkenbouwers voortaan meer rekening moeten houden met eventuele uitdroging en met plaatselijke omstandigheden. Een belangrijke oorzaak van de doorbraak was verdroging van de veendijk.