Ruzies slokken 30 pct tijd manager op

Een manager besteedt gemiddeld 30 procent van zijn of haar tijd aan conflicten. Tweederde van alle functioneringsproblemen is te wijten aan een verstoorde verhouding tussen werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van conflictbemiddelingsbureau Doornveld.

Volgens het bureau trekken conflicten op de werkvloer een zware financiële wissel op het bedrijfsleven. Uitgaande van de verloren arbeidsuren bedragen de kosten gemiddeld 10 procent van de loonkosten van de betrokken werknemers. TNO Arbeid becijferde vorig jaar dat jaarlijks 60.000 tot 100.000 mensen zich ziek melden wegens een conflict. Van hen belandt 3 tot 4 procent in de WAO.

Voor ten minste de helft van de werknemers die een bedrijf vrijwillig verlaten, heeft het stelselmatig niet oplossen van conflicten een belangrijke rol gespeeld. Bij onvrijwillig vertrek dat niet samenhangt met een reorganisatie, spelen conflicten in maar liefst 90 procent van alle gevallen een rol.

Steeds vaker schakelen bedrijven bij conflicten een mediator in. Die doet geen uitspraak, maar helpt de ruziënde partijen om hun conflict uit de wereld te helpen. Het aantal mediators dat geregistreerd is bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) steeg de afgelopen vijf jaar van 664 naar 4.385. Naast burenruzies en scheidingen begeleidden zij in die periode zo'n 2.500 arbeidsconflicten.

TNO Arbeid verwacht dat conflictbemiddelaars het de komende jaren drukker zullen krijgen. ,,Harde cijfers ontbreken, maar gezien het grote aantal reorganisaties neemt de kans op botsingen toe'', zegt Aukje Nauta, onderzoeker op het gebied van personeelszaken. Werknemers zijn door de toenemende individualisering minder geneigd hun eigenbelang opzij te zetten. Verder zorgt meer diversiteit van werknemers voor botsende normen en waarden.

CONFLICTEN: pagina 18

    • Friederike de Raat