RIVM: te veel autoherrie in 10.000 woningen

Ongeveer 12.000 woningen langs rijkswegen zullen te veel last hebben van autolawaai. De woningen hebben een geluidbelasting van meer dan 65 decibel. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat gisteren verscheen. Het RIVM becijfert dat het aantal woningen dat hinder ondervindt, eerst afneemt tot 8.000 (2010) en daarna zal toenemen tot 10.000 (2020). Dat is een gevolg van het gebruik van zoab enerzijds en de groei van het autoverkeer anderzijds. Geluidsschermen moeten de hinder onder de 65 decibel brengen. Daarvoor is in 2010 670 miljoen euro nodig en in 2020 790 miljoen.