Rechtsbescherming `vips' bij de VN

In NRC Handelsblad van 18 december heeft Caroline de Gruyter de interne rechtspraak bij de VN beschreven aan de hand van een aantal zaken, waaronder de tegen mij door een medewerkster ingediende klacht die door VN secretaris-generaal Kofi Annan ongegrond is verklaard. De teneur van het artikel is dat het met de rechtsbescherming bij de VN slecht is gesteld, omdat het systeem met twee maten zou meten, waarbij `vips' worden beschermd ten koste van in hun recht staande medewerkers. De indruk wordt gewekt dat het de betrokken medewerkster van de UNHCR ook zo is vergaan. Dat is evenwel niet het geval. Het is jammer dat mevrouw De Gruyter geen aandacht heeft besteed aan mijn ingezonden brief in deze krant van 27 november j.l. naar aanleiding van een ander artikel over deze kwestie. De conclusie zou dan hebben moeten luiden dat in ieder rechtssysteem de klacht tegen mij ongegrond zou zijn bevonden, omdat het bewijs niet werd geleverd.

    • Ruud Lubbers
    • Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Vn