Koopkracht en kilometerheffing op laatste vergaderdag Kamer

De Tweede Kamer heeft op de laatste vergaderdag van dit jaar een aantal besluiten genomen. Het reces duurt tot half januari. Het kabinet vergadert vandaag nog wel. De besluiten of opdrachten aan het kabinet zijn vastgelegd in moties, waarover gisteren is gestemd. Hier volgen enkele belangrijke.

De Tweede Kamer wil de koopkracht van ouderen met een laag inkomen repareren. Het Kamerlid Verburg (CDA) wil dat de fiscale ouderenkorting ook verzilverd kan worden door ouderen die geen of weinig belasting betalen. Het gaat om 36 euro per oudere per jaar met terugwerkende kracht vanaf 2003. De VVD stemde tegen.

Wie nu aanvullend verzekerd is mag deze verzekering houden, ook als hij na 2006 naar een andere zorgverzekeraar overstapt voor zijn basisverzekering. Dat bepaalde de Tweede Kamer gisteren tegen de zin van minister Hoogervorst (Volksgezondheid,VVD), die de beslissing bij de verzekeraars wilde leggen. De minister kreeg de zorgverzekeringswet waarmee iedereen vanaf 2006 een basisverzekering krijgt zonder veel moeite door de Kamer. Alleen de linkse oppositie stemde tegen de wet.

Het kabinet moet nog in deze regeerperiode de kilometerheffing realiseren. Zo luidt de opdracht van de Tweede Kamer. Ruim een maand geleden bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat lieten diverse woordvoerders al blijken haast te hebben met de heffing omdat hierdoor naar verwachting de files zullen verminderen. Minister Peijs (Verkeer, CDA) had de invoering van de kilometerheffing willen overlaten aan haar opvolger, maar maakt geen bezwaar tegen de opdracht die de Kamer nu geeft.

Salarissen van de NS-top kunnen worden verlaagd als er sprake is van wanprestatie, zo heeft de Tweede Kamer per motie vastgelegd. De uitvoering wordt overgelaten aan minister Zalm (Financiën, VVD) die vanaf volgende maand het aandeelhouderschap van NS overneemt van zijn collega Peijs. De hoofddirecteur van NS verdient ruim 440.000 euro per jaar. De Kamer heeft verder uitgesproken dat ze de spoorwegconcessies aan NS en ProRail voor het gebruik van het hoofdrailnet en het onderhoud voor de komende tien jaar vooraf moet inzien.

De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de ontwikkelingshulp aan Rwanda moet worden opgeschort als blijkt dat het leger betrokken is bij acties in het buurland Congo. Rwanda ontvangt jaarlijks 16 miljoen euro. Minister Bot hield de Kamer voor dat er geen bewijs is voor die betrokkenheid, ,,hooguit aanwijzingen''.

Leden van het kabinet die gebruik maken van een persoonlijke coach, moeten die voortaan zelf betalen. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren besloten. De bewindslieden konden tot nu toe de diensten van een coach declareren. Op initiatief van de SP is daar nu een einde aan gemaakt.

Minister Verdonk moet van de Tweede Kamer haar plannen voor een nieuw inburgeringstelsel wijzigen. Alleen aan allochtonen mag een inburgeringsplicht worden opgelegd. In de voorstellen van Verdonk zou die plicht ook voor autochtonen gelden als ze niet ten minste acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben doorgebracht.