Keer het tij in de gezondheidszorg

De uitlatingen van minister Hoogervorst (NRC Handelsblad, 16 december), over de huisartsen, zijn typerend voor de wijze waarop deze minister kijkt naar de huisartsenzorg voor de Nederlandse burger. De minister stelt, dat ,,de betekenis van de acties hem niet helemaal helder zijn''. En dat is geen wonder, uitsluitend cijfertjes zijn voor hem een leidraad van bestuur en beleid. De onzinnige argumentaties, de verkeerde voorstelling van zaken, de inhoudelijke verdraaiingen, kortom de continue misleidende acties en uitingen van deze minister tonen aan dat hij zich volledig heeft vervreemd van de beroepsgroep huisartsen die de gezondheidszorg van alle Nederlandse burgers controleert en regelt.

Dat deze minister met zijn beleid de gezondheid van die Nederlandse burger ernstig in gevaar brengt, is een alarmerende constatering. Dat hij daarbij een uiterst badinerende toon aanslaat (,,de acties hebben een hoog symbolisch karakter''), illustreren dat er een bijna onoverbrugbare kloof is ontstaan tussen de hardwerkende idealistische huisartsen en deze kille rekenaar. En dat ten koste van de steeds meer premie betalende burger. De treurniswekkende analyse van de minister die over zijn jeugd rept, en constateert dat ,,de oudere huisartsen een unheimisch gevoel krijgen bij de schaalvergroting'' werpt een laatste licht op de volledig ontberende kennis en inzicht van deze bewindsman. Onbegrijpelijk dat zo weinig `volksvertegenwoordigers' dit inzien. Triest dat niemand in staat is het tij te keren. Ten bate van de gezondheidszorg in ons land.

    • Henk Masselink
    • Huisarts te Krommenie