Het verdwenen portret van Jacob Cats

Enige tijd geleden werd ik opgeschrikt door een artikel in deze krant over de desastreuze gevolgen van de recente renovatie van het Catshuis in Den Haag. In dit ontluisterende artikel werd tevens melding gemaakt van de raadselachtige verdwijning van het portret van Jacob Cats dat voor de renovatie in het huis gehangen heeft. In NRC Handelsblad van 18 december wordt bericht over de beschadiging van een portret van Jacob Cats in de Eerste Kamer. Is dit mogelijk hetzelfde schilderij dat bij de renovatie van het Catshuis is verdwenen of is dit het volgende portret van Cats dat ten prooi is gevallen aan ernstige nalatigheid van het rijk?

    • Samuel van Graauwenhaan