`Hervormingen beleggingsfonds'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil de markt voor Nederlandse beleggingsfondsen ingrijpend hervormen. De manier waarop in- en uitstapkoersen bepaald worden is te onduidelijk en te ingewikkeld.

Dat heeft de toezichthouder laten weten in reactie op de aanbevelingen die een commissie onder voorzitterschap van de jurist J. Winter vanmorgen presenteerde. De Commissie Winter, ingesteld om iets te doen aan misstanden bij beleggingsfondsen, beveelt aan om kosten van deze fondsen volledig openbaar te maken.

Daarnaast adviseert zij om de kapitaalbelasting voor beleggingsfondsen af te schaffen. Het ministerie van Financiën zei vanmorgen dat de kapitaalbelasting wordt bestudeerd. ,,Het afschaffen zou goed zijn voor het ondernemersklimaat, maar er is nog geen dekking voor'', aldus een woordvoerder. De commissie wil verder dat de verplichting van een beursnotering voor sommige fondsen verdwijnt en dat beheerders van beleggingsfondsen een onafhankelijke raad van commissarissen instellen.

Bestuurder P. Koster van de AFM zei de aanbevelingen ten volle te onderschrijven. Hij beloofde dat de toezichthouder zich bij Financiën hard zal maken voor aangepaste wetgeving, voor zover dat nodig is. Ook zal de AFM er voor waken dat de beleggingsindustrie ,,de handschoen oppakt''.

De commissie, waarin geen beleggers vertegenwoordigd waren maar voornamelijk vertegenwoordigers uit de beleggingsindustrie, maakt zich vooral zorgen over de concurrentienadelen die Nederlandse beleggingsfondsen hebben ten opzichte van het buitenland. Recentelijk zijn veel fondsen naar Luxemburg verhuisd omdat de regels voor de afgifte van koersen daar minder stringent zijn.

Volgens Winter bestaat er brede steun in de beleggingssector voor de aanbevelingen. ,,We gaan qua handelssysteem straks doen, wat de rest van Europa al doet'', zei Winter over het voorstel om slechts eenmaal per dag een handelsmoment voor beleggingsfondsen in te stellen. Daarnaast vindt hij dat de beheerkosten van een fonds niet meer in de op- en afslagen bij aan- en verkoop moeten worden verwerkt. Die prijzen dienen zo dicht mogelijk bij de onderliggende waarde van het fonds te blijven.