CAO-conflict in bouw verhardt

Het al maanden slepende CAO-conflict tussen werkgevers en vakbonden in de bouw over het vaststellen van de premie voor allerlei bedrijfstakfondsen is verhard. Gevolg van de onenigheid over het vaststellen van de premie, is onder meer dat bouwvakkers vanaf januari geen vakantiebonnen meer krijgen, maar hun vakantiedagen en vakantiegeld net zo moeten gaan opbouwen als in andere bedrijfstakken, aldus de werkgeversorganisatie AVBB. Vorige maand kondigden de bonden aan iedere maand een actiedag te houden om de werkgevers te dwingen de CAO-onderhandelingen te hervatten. De werkgevers schortten die in april op, omdat volgens hen de bonden halsstarrig vasthielden aan verworven rechten.