Afluisteren VN-gebouw: nooit anders geweest

NRC Handelsblad van 17 december bevat een artikel over de vondst van afluisterapparatuur in het VN-gebouw in Genève. Zegslieden doen daar nogal verbaasd en terughoudend over. Die houding verbaast mij. Omstreeks 1980 nam ik een paar keer als delegatieleider voor Nederland deel aan onderhandelingen in de Economische Commissie voor Europa (alle Europese VN-leden waaronder die uit Oost-Europa, Zwitserland dat toen nog geen VN-lid was, de VS en Canada). Wij gingen er als vanzelfsprekend van uit dat alle zalen in het Palais des Nations werden afgeluisterd. Gebruikelijk was dat de westelijke en de oostelijke landen eerst apart vergaderden en elkaar daarna in plenum ontmoetten. Herhaaldelijk bleek ons dat de Oostbloklanden dan precies wisten `welk wisselgeld wij op zak hadden'.

Toen het er een keer echt op aankwam, hielden wij het westelijke vooroverleg in de kelder van de Duitse vertegenwoordiging. Die was door zijn bouw niet af te luisteren met de toenmalige techniek. De volgende dag ging het in plenum aanzienlijk beter; de sovjet-delegatieleider moest improviseren en dat was hij niet gewend.

Mij dunkt dat er met de recente vondst van afluisterapparatuur in Genève niets nieuws onder de zon is, en dat de zegslieden die waarschuwen dat er bij politiek gevoelige dingen altijd ,,iemand meeluistert'', nog steeds gelijk hebben.

    • Dr. J.W.H. Geerlings