Zorgvuldigheidseisen voor `laatstewilpil' 3

De overkoepelende artsenorganisatie KNMG onderschrijft de kern van de conclusies van de commissie-Dijkhuis, kopt NRC Handelsblad op 16 december. In dit rapport wordt aangeraden euthanasie ook open te stellen voor mensen die gebukt gaan onder een substantieloos begrip als `lijden aan het leven'. Weer een teken van onmacht binnen de ethische kaderstelling en de identiteitscrisis van het medische beroep. De KNMG ontbeert een, zoals een bij vele beroepsgroepen en bedrijven aanwezige, solide `mission statement', waarin de rationele en ethische grondslagen van het medische beroep worden verantwoord tegenover de maatschappij, de patiënten en het leven. Daarentegen deint zij mee op de verraderlijke golven van het ogenblik en is bereid haar gedragscode even snel te wijzigen als de ideologische windrichting van het ogenblik.

De sluimerende vertrouwenscrisis tussen artsen en patiënten, die geen redelijke zekerheid meer hebben over wat ze van een arts mogen verwachten in levensbedreigende situaties, krijgt een nieuwe knauw. De arts die ooit heeft verklaard zich te houden aan een medisch-ethische code om patiënten binnen de mogelijkheden te genezen van (levensbedreigende) ziekten wordt nu zelf toegevoegd als risicofactor aan levensbedreigende situaties.

Worden binnenkort gefrustreerde levensverwachtingen, zoals het zakken voor een examen, vastgelopen beroepscarrière door ontslag, gespannen relatie met partner, of een benedengemiddeld IQ ook aanleiding om de arts een einde aan het leven te laten maken? Onbegrijpelijk dat mondige medici hun reputatie laten schaden en zich in een medisch-ethisch keurslijf laten persen door een oligarchie binnen de KNMG, die meer dan 32.500 artsen vertegenwoordigt en medici bevoogden door hun wil op te leggen.

    • J. Dauner