Zorgvuldigheidseisen voor `laatstewilpil' 2

Het is goed dat ook lijden dat niet ziekelijk is, wordt erkend en een reden mag zijn voor actieve levensbeëindiging. En de weerstand van CDA-staatssecretaris Ross om de wet te versoepelen teneinde die vorm van levensbeëindiging ook mogelijk te maken, is ronduit intolerant. Niemand dwingt christenen tot de maat van de humanist. Niemand verlangt van gewetens- of geloofsbezwaarden dat zij hun leed omzetten in levensbeëindiging. Laten christenen ons dan ook niet dwingen tot hun religieuze maat. Het is namelijk nogal wreed als levensmoede mens het pad tot een menswaardig einde versperd te zien wegens een god die die levensmoede niet eens kent.

    • Rudolf de Later