Uitgave overheid voor ziekenfonds niet gestegen

Door het niet meer vergoeden van tandartsbezoek, fysiotherapie en vervoer naar ziekenhuizen voor de meeste ziekenfondsverzekerden, zijn de overheidsuitgaven voor het ziekenfonds dit jaar nauwelijks gestegen. Dat blijkt uit gegevens van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In 2003 namen de uitgaven nog met zeven procent toe, dit jaar was de stijging maar één procent. Ook het verdwijnen van medicijnen uit het ziekenfondspakket (zoals de anti-conceptiepil voor vrouwen ouder dan 21 jaar) heeft bijgedragen aan het beteugelen van de uitgaven. De kosten van de Algemene wet bijzondere ziektekosten, bedoeld voor zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, zijn ook minder gegroeid dan het jaar daarvoor. Dit jaar namen de kosten met 5,9 procent toe, in de jaren daarvoor met gemiddeld negen procent. Het CVZ spreekt van ,,een trendbreuk''.