`Turkije moet Cyprus erkennen'

Turkije zal Cyprus volledig moeten erkennen wil het lid worden van de Europese Unie. Dit heeft de Nederlandse premier Balkenende vanmorgen gezegd in het Europees Parlement in Brussel.

,,Het kan nooit zo zijn dat het horen bij de Unie niet gepaard zou gaan met het erkennen van een lidstaat'', aldus Balkenende die nog tot eind dit jaar voorzitter van de Europese Unie is.

Met deze krachtige stellingname maakte de premier aan Turkije duidelijk dat tussenoplossingen voor het erkennen van Cyprus uitgesloten zijn. Afgelopen vrijdag leidde de kwestie-Cyprus tijdens de top van regeringsleiders van de Unie in Brussel tot grote spanningen met kandidaat-lidstaat Turkije. Dit land houdt al sinds het begin van de jaren zeventig het noordelijke deel van het eiland bezet. De rest van het zelfstandige Cyprus is in handen van de Grieks-Cypriotische bevolking.

De regeringsleiders van de 25 huidige lidstaten van de Unie besloten vorige week dat op 3 oktober volgend jaar onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU kunnen beginnen op voorwaarde dat Turkije voor die datum het bestaande douaneverdrag met vijftien EU-landen uitbreidt tot de vijfentwintig landen die sinds mei van dit jaar bij de EU horen. Hiertoe behoort ook Cyprus. De huidige EU-landen beschouwen die stap als een impliciete erkenning van Cyprus door Turkije. Turkije was pas na uren onderhandelen bereid tot deze toezegging.

Balkenende herhaalde vanmorgen in Brussel zijn woorden van vorige week dat de uitbreiding van het douaneverdrag geen formele erkenning inhoudt, maar slechts kan worden beschouwd als een stap in het proces. Daarvoor moet meer gebeuren van de kant van Turkije, wil het land volwaardig lid kunnen worden van de Unie, zei hij in het parlement naar aanleiding van de Europese top.

Volgens Balkenende dient de erkenning van Cyprus door Turkije los te worden gezien van het streven naar een politieke oplossing van het gedeelde eiland.