Stukken uit het archief-Klompé al bekend

Uit angst om toch maar niets te missen in de stroom onthullingen rond prins Bernhard, zijn de afgelopen weken her en der nogal wat bekende feiten als nieuws opgediend. Zo besteedde NRC Handelsblad op 17 december een forse tweekollommer aan de `primeur' dat koningin Juliana in de zomer van 1956 diep wantrouwen koesterde tegen premier Drees en dat deze daardoor tot grote wanhoop werd gedreven.

Uw redacteur baseerde zich op ,,deze week openbaar geworden'' stukken uit het archief van KVP-kopstuk Klompé. Die kreeg de verhalen destijds te horen van haar partijgenoot en politieke geestverwant Cals.

In de door ondergetekende geschreven biografie `Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971' (in november verschenen bij Uitgeverij Balans) staat de hele kwestie op pagina 206 echter al uit en te na beschreven. Dezelfde stukken uit het archief van Klompé dienden daarvoor als bron.

    • Paul van der Steen