Opslag van vuurwerk niet goed gekeurd

In naar schatting enkele honderden opslagplaatsen van vuurwerk voldoen de sprinklerinstallaties formeel niet aan de veiligheidseisen.

De betreffende sprinklerinstallaties zijn goedgekeurd door het bedrijf Potential Protection uit het Brabantse Rijkevoort, maar de vergunning van dit bedrijf is op 19 november ingetrokken. Hierdoor zijn de na die datum afgegeven goedkeuringscertificaten niet meer geldig en mogen vuurwerkbedrijven en -verkooppunten geen vuurwerk opslaan en verkopen.

Nieuwe veiligheidsregels, die voortvloeien uit de vuurwerkramp in Enschede, bepalen dat alle vuurwerkopslagplaatsen en -verkooppunten moeten zijn voorzien van een sprinklerinstallatie. Omdat andere erkende inspectiebedrijven geen tijd hebben om voor de jaarwisseling een nieuwe controle uit te voeren, zijn volgens de brancheorganisatie van handelaren in consumentenvuurwerk enkele honderden verkooppunten benadeeld.

Het ministerie van VROM vindt dat er sprake is van overmacht en heeft de provincies en gemeenten gevraagd om samen met de brandweer de sprinklerinstallaties van de benadeelde bedrijven te controleren. Als de installatie in orde is, wordt de verkoop van vuurwerk gedoogd.

Potential Protection zegt ongeveer 85 procent van de Nederlandse vuurwerkhandel als klant te hebben en in totaal duizend sprinklerinstallaties te hebben gekeurd. Het bedrijf had een vergunning via de Belgische accreditatie-instelling Beltest, die volgens Europese regels ook in Nederland geldig is. Beltest wil niet zeggen waarom de accreditatie van Potential Protection is ingetrokken. Volgens directeur J. van Schoonneveldt van Potential Protection ligt er een administratieve reden aan ten grondslag. ,,Beltest wil dat wij ons in Nederland bij de Raad voor Accreditatie laten inschrijven. Daar zijn we al sinds juni mee bezig, maar opeens is door Beltest de accreditatie ingetrokken.'' De Raad voor Accreditatie doet geen mededelingen over de procedure rondom bedrijven die geaccrediteerd willen worden.

De Adviesraad Brandbeveiliging heeft eerder gesteld dat er ,,veel mis'' is met de afgegeven certificaten voor sprinklerinstallaties en dat er sprake is van een ,,schijnveiligheid''. Ambtenaren van gemeenten en brandweer hebben meerdere keren sprinklerinstallaties aangetroffen die wel een certificaat hadden maar niet aan de eisen bleken te voldoen. Directeur Van Schoonneveldt van Potential Protection erkent dat sommige certificaten die door zijn bedrijf zijn afgegeven `administratief' niet geheel klopten. Zo heeft Potential Protection in Veenendaal een certificaat verstrekt, terwijl de vereiste goedkeuring van het ontwerp door de brandweer nog niet was afgegeven. Hij verklaart dit door het feit dat het lang duurt voordat een ontwerp wordt goedgekeurd. Volgens hem gedogen sommige gemeenten deze gang van zaken. Voor de kwaliteit van de door hem gekeurde installaties zegt hij te kunnen instaan.

    • Niek Pas
    • Martin Steenbeeke