Oordeel panel: man onterecht gevangen op Guantánamo

Een militair `review panel' op de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay heeft gisteren bepaald dat een niet nader geïdentificeerde gedetineerde ten onrechte gevangen is gehouden op de basis. De man zal zo snel mogelijk naar huis worden gebracht, aldus het ministerie van Defensie.

Het is de tweede keer dat het beoordelingspanel, dat vorig jaar werd ingesteld door de Amerikaanse regering en bekijkt of de 550 vermeende Al-Qaeda- en Talibaanstrijders op de basis terecht zijn bestempeld als `vijandelijke strijders', iemand vrijlaat. De man zat sinds januari 2002 gevangen.

Het panel deed tot dusver 207 uitspraken en bepaalde dat de meerderheid van de gevangenen aan de kant van het terreurnetwerk Al-Qaeda of aan de zijde van de Talibaan heeft meegevochten in Afghanistan.

Een deel van de gevangenen weigerde deel te nemen aan de hoorzittingen, die door burgerrechtenorganisaties worden omschreven als ,,een farce''. De gevangenen krijgen geen advocaat en mogen hun eigen dossiers niet inzien.

De commandant van de basis Guantánamo Bay heeft eind vorige week een brief laten verspreiden onder de gevangenen die volgens het beoordelingspanel `vijandelijke strijders' zijn. Ze worden gewezen op hun recht om hun detentie aan te vechten bij een Amerikaanse rechtbank en dat zij ,,een vriend, familielid of advocaat'' een petitie kunnen laten indienen. Onduidelijk is hoe de gevangenen, die geen contact met de buitenwereld mogen hebben, familieleden moeten inschakelen.

In de brief wordt hun ook verteld dat ze opnieuw voor een panel moeten verschijnen, ditmaal een commissie die jaarlijks zal bepalen of diegenen die de door VS als `vijandelijke strijder' worden beschouwd nog een gevaar zijn, dan wel ,,informatiewaarde'' hebben. De zittingen van deze commissie begonnen deze week.

In tegenstelling tot bij het beoordelingspanel mogen de gevangenen ditmaal wel ,,verklaringen van familieleden of anderen'' inleveren en ,,informatie verzamelen waarvan u denkt dat het bewijst dat u geen bedreiging vormt''.