MKB: prepensioen niet repareren

Werkgeversorganisatie MKB Nederland geeft net als VNO-NCW de leden het advies terughoudend te zijn bij het repareren van het prepensioen. Reparatie kan leiden tot een sterke kostenstijging en doorkruist het streven ouderen langer te laten doorwerken. Extra vakantiedagen en kortere werktijden voor ouderen moeten worden beperkt. Verder stelt de organisatie dat de lonen niet of nauwelijks stijgen en het loon in het eerste ziektejaar niet meer wordt aangevuld tot 100 procent. In het sociaal akkoord is afgesproken dat in twee ziektejaren in totaal maximaal 170 procent van het loon wordt doorbetaald. Verder zal het MKB niet bijdragen aan de levensloopregeling. Dat stelde MKB-voorzitter L. Hermans vandaag.