Meer oudere zwerfjongeren

Het aantal zwerfjongeren is het afgelopen jaar met 8 procent gestegen. De Algemene Rekenkamer schat het maximale aantal zwerfjongeren op 4.994. Dat blijkt uit een rapport dat gisteren verscheen. De Rekenkamer constateert dat gemeenten meer doen aan de opvang van deze jongeren en dat ook de provincies alerter zijn, maar dat het aantal voorzieningen toch tekortschiet. Personen tot 25 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats die in opvangcentum verblijven, worden tot zwerfjongeren gerekend. De jeugdzorg gaat tot 18 jaar.