Kantongerechten pakken al jaren spijbelaars aan

De sector kanton van de Almelose rechtbank beschikt over een prima afdeling public relations. Al meer dan een jaar wordt de pers geïnformeerd over de aanpak van de spijbelaars daar. Eerst heette het dat men in leerplichtzaken niet mals was: gevangenisstraf was de prijs die de schoolverzuimers moesten betalen (overigens een wettelijke onmogelijkheid voor deze overtreding). Uit NRC Handelsblad van 17 december blijkt echter dat men het over een andere boeg heeft gegooid en weer moeten we dit allemaal lezen. De Twentse aanpak wordt nu geroemd, omdat zij juist niet gericht is op straffen, maar op verbetering. En met succes: andere arrondissementen hebben belangstelling getoond voor de Twentse aanpak.

Ligt Almelo nu werkelijk zover van de bewoonde wereld, dat daar onbekend is, dat andere kantongerechten reeds jááárenlang spijbelaars aanpakken? Den Bosch bijvoorbeeld, Maastricht enzovoort.

Binnen het arrondissement Rotterdam zijn sinds 1997 (dat ligt dus al 7 jaar terug!) twee officieren van justitie en vier kantonrechters bezig met het bestrijden van schoolverzuim. In nauwe samenwerking met de leerplichtambtenaren en de Raad voor de Kinderbescherming en met medewerking van nog een aantal instanties worden spijbelaars consequent aangepakt. Bestraffing staat daarbij niet voorop. Wel krijgen de leerplichtige verzuimers de les gelezen en/of wordt gekeken naar eventuele pijnpunten. Ze worden gevolgd en gesteund in hun weg terug naar de schoolbanken. Een goed functionerende schoolmotiverende Basta-cursus van 3 tot 11 weken verricht geregeld wonderen, alsof men daar over een toverstafje beschikt.

    • A. Roelofs