Kamer voor meer openbaar vervoer

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) moet het openbaar vervoer in stedelijke gebieden meer stimuleren. Dat vindt een grote meerderheid in de Tweede Kamer, bleek gisteren tijdens een overleg met de Kamer over het meerjarenprogramma voor infrastructuur en transport (MIT).

Zowel de regeringspartijen als de oppositie hebben kritiek op Peijs omdat ze in haar nota Mobiliteit volgens de diverse woordvoerders veel te weinig aandacht besteedt aan de mogelijkheden van het openbaar vervoer om knelpunten in stedelijke gebieden op te lossen.

In het overleg pleitte het Kamerlid Hofstra (VVD) voor meer asfalt om de files te bestrijden. In een motie, gesteund door CDA en LPF, vraagt Hofstra om een deel van de winst op de verkoop van aardgas te gebruiken voor nieuwe wegen.

Peijs antwoordde dat zij dit doel inderdaad nastreeft. Voor zowel het openbaar vervoer als voor de wegen wil ze in de komende jaren de capaciteit uitbreiden. ,,Maar dat doen we niet alleen door uitbreiding van spoor en wegen. Op het gebied van het spoor kunnen we bijvoorbeeld ook de onderhoudsachterstand inhalen, zodat de punctualiteit verbetert'', aldus Peijs. Op de geringe punctualiteit van het treinvervoer bestaat de laatste jaren veel kritiek.

Kamerlid Dijksma (PvdA) vroeg om de toezegging van de minister dat 89 procent van de NS-treinen al in 2007, een jaar eerder dan afgesproken, op tijd rijdt. In een vandaag aan de Tweede Kamer gezonden brief, schrijft Peijs dat ,,een punctualiteit van 87 tot 89 procent met gezamenlijke inspanning haalbaar is''. In de volgende zin staat dat ze NS en onderhoudsbedrijf Prorail ,,in gezamenlijkheid verantwoordelijk houdt'' voor een punctualiteit van ,,tenminste 87 procent in 2007''.

Peijs beloofde de Kamerleden dat ze investeringen in wegen en openbaar vervoer goed zal afwegen. Volgens haar is de kracht van het openbaar (bus)vervoer vooral dat het veel reizigers trekt. Een nadeel is dat het soms niet zo snel is. Ook stopt het openbaar vervoer niet voor de deur maar op vaste haltes. ,,Centraal staat voor mij de reiziger en niet het vervoermiddel. We moeten per regio onderzoeken wat het beste vervoermiddel is en daarin investeren. Dit beleid verbetert de betrouwbaarheid'', aldus de minister.

De Kamerleden gingen ook in op de plannen voor verlenging van de A4 (Midden-Delfland), waar het Rijk 475 miljoen euro voor over heeft. De aanleg van van dit al jaren omstreden gedeelte van de rijksweg is enkele maanden vertraagd. Volgens de planning moet de weg nu in mei 2007 gereed zijn.