Inkomen boer slechtste in 10 jaar

Het inkomen van Nederlandse boeren is in de afgelopen tien jaar niet zo laag geweest als in 2004. Gemiddeld daalt het inkomen met 11 procent en komt naar schatting uit op 15.000 euro per arbeidskracht. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van het Landbouw Economisch Instituut.

Volgens het rapport kampen bijna alle sectoren binnen de landbouw dit jaar met lage prijzen. De oorzaken daarvan zijn divers. Binnen de tuinbouw (paprika, tomaat) en de akkerbouw (aardappel, ui) heeft het gunstige weer voor hoge opbrengsten gezorgd. ,,Het hoge aanbod houdt de prijzen laag'', zegt C. de Bont, een van de opstellers van het rapport. De pluimveesector daarentegen kampt nog met de naweeën van de vogelpest, begin 2003. Nu boeren hun bedrijven weer op gang hebben, ontstaat er een overaanbod in de markt. Vooral de producenten van eieren zien hun inkomen dit jaar sterk dalen.

Verdere oorzaken van het slechte inkomen zijn de prijzenoorlog tussen supermarkten, de exportbelemmeringen in onder meer Rusland, de ongunstige ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, de sterke euro en de concurrentie uit de nieuwe EU-lidstaten. ,,Voor Nederland is Duitsland een belangrijk exportland. Maar dat geldt nu ook voor landen als Tsjechië en Polen'', aldus De Bont.

Het Europees statistisch bureau Eurostat maakte vorige week bekend dat het gemiddelde boereninkomen in Tsjechië het afgelopen jaar verdubbelde, in Polen steeg het met 73 procent. Gemiddeld steeg het inkomen van de Europese boer met 3 procent. Binnen de EU had de Nederlandse boer de slechtste inkomensontwikkeling.

In Nederland zien alleen de varkenhouders dit jaar hun inkomen stijgen. De afgelopen jaren zijn velen met hun bedrijf gestopt, als gevolg van de uitbraken van varkenspest eind jaren negentig, en mond-en-klauwzeer in 2001. Door de gedaalde productie liggen de prijzen nu hoog.