Haringvlietsluis in 2008 `op kier'

De Haringvlietsluizen worden pas op 1 januari 2008 `op een kier' gezet, drie jaar later dan de bedoeling was. De ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Veerman (LNV) betalen samen 35 miljoen euro aan de veelbesproken milieumaatregel, de provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor projecten die daarmee samenhangen, zoals de aanleg van extra natuur en waterberging, verbetering van de waterkwaliteit en meer mogelijkheden voor recreatie. Dit hebben rijk en provincie gisteren bekendgemaakt.

Het op een kier zetten van de sluizen van het Haringvliet, een voormalige zeearm, is bedoeld om weer een nieuwe, natuurlijke overgang tussen zout en zoet water te maken. Dat is gunstig voor de natuur. In het bijzonder kunnen trekvissen zoals stekelbaars, zalm en forel die vanuit zee op weg zijn naar de grote rivieren, de sluizen weer passeren.

Het zogeheten Kierbesluit is bedoeld om de Delta `gezond' te maken. ,,Met de aanleg van de Deltawerken is Nederland een stuk veiliger geworden, maar de schaduwkanten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Het water staat stil door het verdwijnen van getij en de waterkwaliteit verslechtert met gevolgen voor natuur en recreatie'', aldus de beide ministeries in een verklaring. Voorbeelden zijn de opmars van de giftige blauwalg in het Volkerak-Zoommeer, dichtslibbende vaargeulen door te geringe stroomsnelheid en oeverafslag in het Haringvliet door het ontbreken van getij. Een belangrijk probleem voor vissen vormt de `harde' zoet-zoutovergang tussen binnen- en buitenzijde van de Haringvlietdam. De spuisluizen worden altijd zo beheerd dat het zoute zeewater nooit naar binnen kan stromen.

In het jaar 2000 werd al besloten tot het `op een kier zetten' van de Haringvlietsluizen. Daarmee wordt bedoeld dat de spuisluizen ook enige tijd open blijven als het zeewater naar binnen komt, zonder dat dit leidt tot tijbewegingen. Later ontstond echter discussie over de mogelijk hoge kosten. Er zouden problemen ontstaan bij innamepunten voor bevloeiingswater voor de landbouw. Om die reden werd dit jaar een nieuwe planstudie uitgevoerd.

Ook kwam vorig jaar weerstand van de VVD in de Tweede Kamer, omdat het inlaten van zout water mogelijk de drinkwatervoorziening in gevaar zou kunnen brengen. Dit is niet het geval, aldus de ministeries.

Bij een langdurige periode van droogte zullen de sluizen gesloten blijven. Bovendien zal in dat geval het Haringvliet worden `zoetgespoeld', zodat de zoetwatervoorziening niet in gevaar komt, aldus een verklaring.